Sökning: "Axel Hellberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Axel Hellberg.

 1. 1. Best PAL : Ball Exercise Sound Tracking PAL

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Axel Sundkvist; Joakim Hellberg; [2018]
  Nyckelord :mechatronics; microcontroller; sound source localization; wireless communication; DC motor controlling;

  Sammanfattning : The PAL (Practise and Learn) Original is a ball boardconsisting of three wooden boards placed in a triangle, developedto practise football players’ passing ability and firsttouch. The former Swedish international footballer JessicaLandstr¨om observed that these ball boards can, if they areimproved, help footballers to develop even more skills whilepracticing alone. LÄS MER

 2. 2. Best PAL : Ball Exercise Sound Tracking PAL

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :JOAKIM HELLBERG; AXEL SUNDKVIST; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; microcontroller; sound source localization; wireless communication; DC motor controlling; mekatronik; mikrokontroller; ljudlokalisering; trådlös kommunikation; likstr¨omsmotorstyrning;

  Sammanfattning : The PAL (Practise and Learn) Original is a ball board consisting of three wooden boards placed in a triangle, developed to practise football players’ passing ability and first touch. The former Swedish international footballer Jessica Landström observed that these ball boards can, if they are improved, help footballers to develop even more skills while practicing alone. LÄS MER

 3. 3. Lokala företags marknadsföringsmöjligheter på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Hellberg; Moa Rydlöv; Axel Welinder; [2015]
  Nyckelord :konsumentbeteende och Theory of Reasoned Action.; word of mouth; Facebook; Lokalt företagande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka skillnader i konsumenters facebookbeteende angående företags aktiviteter på Facebook beroende på om dessa är lokala eller nationella/internationella. Vidare undersöker studien om det finns något som kännetecknar konsumenter med preferenser gentemot lokala företag på Facebook. LÄS MER

 4. 4. Materials lämplighet för bullerskärmskonstruktioner - En jämförelse med avseende på ljudreduktion, kostnader och miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Caroline Björk Tocaj; Anton Hellberg; Axel Petersson; Erik Toller; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammandragBullerstörningar är ett allvarligt problem kopplat till vägtrafik. Trafikverket, som väghållare,åligger att skydda kringliggande miljöer från buller. Där extra åtgärder behövs är bullerskämaren lösning.Denna undersökning behandlar utformning av bullerskärmar samt dess ljudreducerandeegenskaper. LÄS MER

 5. 5. Miljöklassning inom infrastruktur och anläggningsprojekt : - en fördjupning inom CEEQUAL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Axel Hellberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis has evaluated environmental classifications of projects and the lessons learned to explore what the possible ramifications of implementing this in the construction and infrastructure are. Companies today are looking to develop methods to demonstrate their environmental commitments, but there is an uncertainty regarding the contribution of environmental classifications in this aspect. LÄS MER