Sökning: "Axel Ivarson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Ivarson.

  1. 1. Utanförskapets karta

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Robin Halfvordsson; Axel Ivarson; [2021-03-10]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att med en metod utvecklad av Liberalerna år 2004 attkartlägga utanförskapsområden i Sverige och kvantifiera antalet personer som levde iutanförskapsområden år 2018. Vi har även som syfte att jämföra vårt resultat med tidigare årsuppskattningar av utanförskap. LÄS MER