Sökning: "Axel Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Axel Jönsson.

 1. 1. Credit Risk and Asset Correlation Modelling for the Swedish Market: A Comparative Analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Axel Jönsson; Ludvig Hamilton; [2019]
  Nyckelord :Credit Risk; Economic Capital; Value-at-Risk; Intra-sector correlation; Inter-sector correlation; Copula; Basel III; Kreditrisk; Ekonomiskt kapital; Value-at-Risk; Intra-sektorkorrelation; Inter-sektorkorrelation; Copula; Basel III;

  Sammanfattning : In order to ensure solvency, financial institutions must evaluate their credit risk exposure and determine how much economic capital is required to hold as a cushion. This thesis compares three factor models, namely Asymptotic Single Risk Factor (“ASRF”), Inter-sector and Intra-sector factor models and evaluates how their different characteristics affect the economic capital outcomes. LÄS MER

 2. 2. Skadeförekomst hos män och kvinnor inom CrossFit - en retrospektiv tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Marcus Jernberg; Niklas Jönsson; [2017]
  Nyckelord :CrossFit; Frekvens; Kön; Skador; Prevalen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: CrossFit växer snabbt över hela världen och är en relativt ny träningsmetod, därför är de vetenskapliga studierna begränsade i området. Syftet med vår studie var att ta reda på förekomsten av skador hos män och kvinnor, lokaliseringen av skadorna och i vilket moment under CrossFit skadan inträffade. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering i målföretag och betalningsmetodens inverkan : En kvantitativ studie om resultatmanipulering vid fusioner och förvärv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Axel Johnson; Erica Jönsson; [2017]
  Nyckelord :earnings management; accrual management; real activity management; mergers and acquisitions; target firm; cash acquisitions; resultatmanipulering; onormala periodiseringar; kassaflödesmanipulering; företagsförvärv; målföretag; betalningsmetod;

  Sammanfattning : Syfte: Trots striktare redovisningsregler så fortsätter ledningen i ett flertal företag att resultatmanipulera. Forskare har sett att fokus endast skiftat från en metod till en annan. LÄS MER

 4. 4. How does an appointed ceo influence the stock price? : A Multiple Regression Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Axel Jönsson; Emil Tarukoski; [2017]
  Nyckelord :CEO; Leadership; Corporate Governance; Stock Market; Regression Analysis; VD; Ledarskap; Bolagsstyrning; Aktiemarknaden; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : When a publicly traded company changes CEOs, the stock market will react in either a positive or negative way. This thesis uses multiple regression analysis to investigate which characteristics of the personal profile of the new CEO that might evoke positive or negative reactions from the stock market, both on one-day and one-year time perspectives. LÄS MER

 5. 5. Finansiell rådgivning : Intressekonflikters konsekvenser vid finansiell rådgivning på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Axel Jönsson; Maria Chamoun; [2015]
  Nyckelord :Finansiell rådgivning; intressekonflikt; provisionsförbud; MiFID II; gränsdragning; investeringsrådgivning; placeringsrådgivning; provision; FRL;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ofta att personer vill investera sina pengar till en högre avkastning än exempelvis inlåningsräntan på banken. Alla besitter inte kunskaperna som behövs för att göra bra investeringar och de vänder sig då till finansiella rådgivare. LÄS MER