Sökning: "Axel Jonasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Jonasson.

 1. 1. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesidentiteten i förändring : En studie om förändringsprocessen av ett varumärkes identitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Axel Söderbäck; Albin Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Brand Identity; Rebranding; Varumärkesidentitet; Varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka och klarlägga orsaker till och effekter av förändring av ett varumärkes identitet.   Forskningsfrågor Vilken betydelse har varumärkets identitet, som en del av utvecklingen av företaget? Vad kan styra och påverka identiteten?   Metod Studien utförs genom en kvalitativ metod. LÄS MER