Sökning: "Axel Lönnqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Lönnqvist.

 1. 1. Active Knäred - Tourism as a driving force for urban growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Axel Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Tourism; Urban growth; Knäred; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project is investigating how a village can be developed by using tourism as the main driving force. Knäred is a villa- ge with around 1200 inhabitants that has had a decreasing population the past 20 years. It has been decided that the old train stop will be opened for passenger transportation again. LÄS MER

 2. 2. OS & ”LEGACY” : En åtgärd från IOC för att hålla elden vid liv?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Axel Lönnqvist; [2015]
  Nyckelord :Olympic legacy; mega-events; stadsutveckling; OS; planering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur en stad som anordnar OS hanterar stadsutveckling. På senare tid har den Internationella Olympiska Kommittén (IOC) haft en hållning där de uppmuntrar kandidatstäder att planera för det olympiska arv som spelen medför. LÄS MER