Sökning: "Axel Lison Almkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Lison Almkvist.

 1. 1. Acoustic emission methods in fatigue testing

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Axel Lison Almkvist; [2015]
  Nyckelord :Acoustic emission; AE; grey iron; CFRP; Akustisk emission; AE; gråjärn; CFRP;

  Sammanfattning : Acoustic emissions are small vibration pulses, elastic waves, emitted from damage processes such as crack growth inside a material. Acoustic emission (AE) is also the name of the test method in which theses emissions are recorded and analysed and the method is used in materials research and the testing and inspection of structures. LÄS MER

 2. 2. Analys av markens bärighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Axel Lison Almkvist; Martin Löwhagen; Karin Wannerberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom skogsbruket används skotare för att transportera timmer från skogen. Av miljöskäl är det viktigt att spåren i marken efter dessa fordon inte blir för djupa. Ytterligare en anledning till att spåren inte får bli för djupa är att skotaren då kan köra fast vilket får negativa ekonomiska konsekvenser. LÄS MER