Sökning: "Axel Nyman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Axel Nyman.

 1. 1. Strikt konfidentiell data i en molntjänst : Informationssäkerhetsutmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Axel Johansson; Oskar Nyman; [2022]
  Nyckelord :Informationsklassificering; informationssäkerhet; kryptering; molntjänster; ramverk; strikt konfidentiell data;

  Sammanfattning : This study aims towards analyzing how an organization within the Nordic financial industry handles strictly confidential data in an outsourced cloud service, as well as what information security challenges occur and what opportunities may arise. A case study was performed where qualitative semi-structured interviews were conducted and analyzed by using a content analysis in order to draw a conclusion based on our empirical data. LÄS MER

 2. 2. Prestation och trivsel på arbetsplatsen : Ur ett Human Resource perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Axel Nyman; Jacob Arendt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få mer kunskap om hur man med HR-arbete kan förbättra både medarbetarnas arbetsprestationer och deras trivsel på arbetsplatsen. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts. LÄS MER

 3. 3. A Methodology to Validate Compliance to the GDPR

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Axel Ekdahl; Lídia Nyman; [2019-11-19]
  Nyckelord :Privacy; Privacy Threat Modeling; GDPR; LINDDUN; PIA; GDPR compliance; Privacy Impact Assessment;

  Sammanfattning : This study analyses two state-of-the-art methodologies for eliciting privacy threats in software contexts, LINDDUN and PIA. A first goal is to understand the limitations of these methodologies in terms of compliance to the provisions of the robust General Data Protection Regulation (GDPR). LÄS MER

 4. 4. Hur hoppar man högst? : En studie om marknadsföringsstrategier bland Gasellföretag - inhouse eller outsource?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Berger; Max Nyman; [2019]
  Nyckelord :Tillväxt; Marknadsföring; Gasellföretag; Marknadsföringsstrategier; In-house; Outsource; Kärnkompetens;

  Sammanfattning : Information blir mer lättillgängligt och marknadsföringen är under ständig förändring. Det leder till att företag kan utöka sina konkurrensfördelar om man ligger i framkant inom dessa områden. Företag kan nå detta genom snabbare tillväxt som kan ske med hjälp av att outsourca vissa arbetsprocesser. LÄS MER