Sökning: "Axel Petersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Axel Petersson.

 1. 1. Next generation gate seating

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hanna Petersson; Axel Hanssen Bothin; [2020]
  Nyckelord :Modular seating; Airports; Gate environment; Product development; Double Diamond; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project is based on product development of Green Furniture Concept’s module based seating system, Ascent, targeted towards airport environments. The project started with an open brief aimed at developing an add-on for the bench series, based on user needs. The project lasted for 20 weeks. LÄS MER

 2. 2. Gruppdynamik i idrott & hälsa : En kvalitativ studie av lärarens arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Axel Petersson; [2019]
  Nyckelord :Grupparbete; Gruppdynamik; Gruppindelning; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : Grupparbeten och arbete i par är en vanlig arbetsmetod i skolans värld. I ämnet idrott och hälsa är det till och med framskrivet som ett kunskapskrav (Skolverket, 2017a) för elever, exempelvis att delta i lekar och spel samt rörelse till musik. LÄS MER

 3. 3. E-handel och fysiska butiker med iBeaconteknik : En studie om möjligheter med iBeaconteknik ur butikskedjors och kunders perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Erik Petersson; Axel Nyberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbete i gymnasieskolan : Några skolledares och lärares reflektioner kring andraspråksutveckling och svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Axel Petersson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Övergripande syftet med min studie är att utforska arbetet med svenska som andra-språk och modersmål på några gymnasieskolor för att synliggöra språkutvecklande in-satser vilka kan förhindra avbruten språkutveckling samt att belysa hur man arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling i både första och andra språket. Undersökningen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer av skolledare och lärare i svenska som andraspråk. LÄS MER