Sökning: "Axel Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Axel Pettersson.

 1. 1. Sjuksköterskors beskrivningar av hinder för smärtbehandling på akutmottagning : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andreas Niklasson; Axel Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Pain; Person-centered care; Work environment; Akutmottagning; Arbetsmiljö; Personcentrerad vård; Smärta; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Resource-efficient and fast Point-in-Time joins for Apache Spark : Optimization of time travel operations for the creation of machine learning training datasets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Apache Spark; Point-in-Time; ASOF; Join; Optimizations; Time travel; Apache Spark; Point-in-Time; ASOF; Join; Optimeringar; Tidsresning;

  Sammanfattning : A scenario in which modern machine learning models are trained is to make use of past data to be able to make predictions about the future. When working with multiple structured and time-labeled datasets, it has become a more common practice to make use of a join operator called the Point-in-Time join, or PIT join, to construct these datasets. LÄS MER

 3. 3. Att bemöta krisen : En kvalitativ studie av entreprenörers interpersonella relationers roll vid uppstart av företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Pettersson; Robin Merwanson; [2022]
  Nyckelord :interpersonella relationer; personliga kontaktnät; interorganisatoriska relationer; kris; entreprenörskap; pandemi; Covid-19; corona;

  Sammanfattning : Hur kunde företaget ABC Labs, ett av de största diagnostiska analyslabben för Covid-19 i Sverige, gå från idé till verksamhet på mindre än tre månader? Denna studie undersöker vilken roll entreprenörernas personliga kontakter spelade under företagets extremt snabba uppstart under början av coronakrisen i Sverige. Studien utgår från bland annat Granovetters (1973) teorier om interpersonella relationer. LÄS MER

 4. 4. Simulating Microwave Heating for Industrial Processes Using the Finite-Difference Time-Domain Method

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Dante Grenholm; Axel Nilsson; Linus Olofsson; Oskar Pettersson Löfstedt; [2022]
  Nyckelord :Microwave oven; Heating; Simulation; Mikrovågsugn; Uppvärmning; Simulering;

  Sammanfattning : Microwave heating is an efficient way of heating compared to conventional industrial alternatives such as autoclaves, a type of pressure cooker commonly used for curing and sterilisation. One problem that limits the adoption of microwave ovens in industrial processes is uneven heating. LÄS MER

 5. 5. UTFORMNING AV DRAGBAND FÖR OKÄNDA OLYCKSLASTER : En undersökning om praktisk tillämpning av EKS 11 för flerbostadshus i konsekvensklass 2b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nilsson Axel; Pettersson Emil; [2022]
  Nyckelord :Fortskridande ras; Olyckslast; Robusthet; Horisontella dragband; vertikala dragband; förankring;

  Sammanfattning : Introduction: An investigation about how ties are designed for accidental loads according to Eurocode 1: SS-EN 1991-1-7 and Eurocode 2: SS-EN 1992-1-1, with attention on ESK 11, the Application of the European construction standards by the National Board of Housing. Eurocodes are the European standard for how buildings should be constructed. LÄS MER