Sökning: "Axel Rällfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Rällfors.

 1. 1. Upplysningskrav vid värdering till verkligt värde : En studie om hur företag har anpassat sig till upplysningskraven kring verkligt värde och revisorns roll vid granskningen av dess efterlevnad

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Abrahamsson Söderberg; Axel Rällfors; [2014]
  Nyckelord :Verkligt värde; upplysningskrav; IFRS 13; revisionsberättelse; modifierat uttalande;

  Sammanfattning : De senaste åren har värderingsmetoden värdering till verkligt värde blivit mycket kritiserad. Bland annat anses värderingsmetoden ge allt för stort utrymme för en företagsledning att manipulera de finansiella rapporterna. LÄS MER

 2. 2. Utdelningspolitik och investeringar : Aktieutdelningars påverkan på investeringsverksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Gålnander; Axel Rällfors; [2014]
  Nyckelord :Finance; dividend; investment; payout ratio; investment ratio.; Finansiell ekonomi; aktieutdelning; investeringsverksamhet; utdelningsandel; investeringskvot.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan företags aktieutdelningar och investeringsverksamhet. Urvalet för studien är de 30 största företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm för perioden 2000-2012. LÄS MER