Sökning: "Axel Rosen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Axel Rosen.

 1. 1. Hur en god användbarhet kan uppnås med avseende på navigerbarhet vid utvecklandet av en e-handel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekenstierna; Sandra Färdig; Jonatan Harling; Malin Johansson; Marcus Lannhard; Oscar Moberg; Emma Rosén; Armin Walian; [2019]
  Nyckelord :usability; navigability; e-commerce; webb application; Användbarhet; navigerbarhet; e-handel; webbshop; webbapplikation;

  Sammanfattning : A survey, carried out and answered by students at Linköping University proved that 92.6% of the surveyees are interested in buying second-hand course literature. Numerous retailers exist for this market, however the problems with the solutions at the time of the survey are clear; lack of structure and absence of filtering and search functions. LÄS MER

 2. 2. Bandwidth reductions gains through Edge Computing in connected cars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Mikael Jarfors; Axel Rosén; [2018]
  Nyckelord :Edge Computing; Connected cars; Message Queues; Distributed systems; Profiling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gathering and analyzing data that is generated in IoT and mobile devices is increasing due to the huge potential value it brings to consumers and car manufacturers. The increase in production of data introduces new problems in terms of bandwidth requirements. LÄS MER

 3. 3. Kapitalstruktur- En studie av sex självfinansierade företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Von Rosen; Anel Gomez Garcia Maranon; Dragan Cadjo; Yassine Khechini; [2003]
  Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att få ökade kunskaper om obelånade företag samt definiera och precisera de faktorer som påverkar denna kapitalstruktur. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till självfinansierade företag noterade på Stockholmsbörsen. LÄS MER