Sökning: "Axel Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Axel Skog.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en mindre borrigg

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Axel Skog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a bachelor thesis at Mälardalens University in Eskilstuna on the behalf of Scandinavian pile Driving AB in Sala.Scandinavian pile Driving AB is a relatively small company with high competitiveness that develops and manufactures drilling rigs and foundation mast in its factory in Sala. LÄS MER

 3. 3. Influence of logging residues on MeHg accumulation in soil

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Mercury methylation; Forestry; Dissolved organic matter; Soil temperature; Soil water content;

  Sammanfattning : Forestry has been found to increase the accumulation of methyl mercury (MeHg), a highly neurotoxic compound, in forest soils. However, little is known about how forestry influences catchment processes that governs the mercury (Hg) methylation process. LÄS MER

 4. 4. Skonsam markberedning för virkesproduktion och andra ekosystemtjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Axel Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Markstörning; humus; beståndsutveckling; harv; Huminmix;

  Sammanfattning : I svenskt skogsbruk markbereds maskinellt ca 140 000 hektar årligen i avsikt att åstadkomma en gynnsam etablering för frön eller plantor. Markberedning är i idag i fokus då markpåverkan ofta blir större än vad det behöver vara för att skapa bra etableringsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Functional diversity of evertebrates in different types of beech forest in southern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Martin Larsson; [2014]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Deforestation, fragmentation and loss of biodiversity, all are elements that are common today. With this project I want to evaluate if there is a difference in functional diversity of evertebrates between beech stands of low herb and shrub type beech forest. LÄS MER