Sökning: "Axel Thomas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Axel Thomas.

 1. 1. Who is really in power here : A critical discourse analysis on the Facebook discussion concerning the media representation of Greekazo in Malou Efter Tio

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Thomas Forssell; Bjerkland Axel; [2020]
  Nyckelord :Critical Discourse analysis; Malou efter 10; Greekazo; Swedish rap; Moral Panic;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the confrontation of the Facebook group that was developed in response to the interview with the rap artist Greekazo in Malou Efter Tio. The study investigates the research questions: How is the discursive practice of Facebook utilized to challenge a mainstream television production? How are the stereotypes of contemporary marginalized rap artists reproduced in the Swedish news media? Our key interest lies in the moment of conflict between a section of the public and a mainstream media organization where we discuss how the media representation of a Swedish contemporary rap subculture is confronted by a minority of people online. LÄS MER

 2. 2. “Vad säger man egentligen när man mår dåligt inombords?” : En kvalitativ studie om kvinnor med psykisk ohälsa och deras upplevelse av att söka hjälp inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nelly Robertsdotter; Hanna Hagman; [2020]
  Nyckelord :mental illness; primary health care; motivation; experience;

  Sammanfattning : In today’s society 67% of women in the age of 16-29 doesn’t experience happiness in life. Even though people talk more freely of mental illness today there are still a shame and taboo about feeling unhappy and reach out for help to get better. LÄS MER

 3. 3. Flickor, brott och våld : en pilotstudie om flickors ökade brutalitet i samhället.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Gustavsson; [2006]
  Nyckelord :flickor; brott; våld; gäng; erkännande;

  Sammanfattning : Abstract The main objective of this essay is to come to an understanding as to why girls, together in groups, walk against the conventional image of women and take on more violent and aggressive behaviour against their surroundings. In this essay I hope to gain an understanding of how ‘girl gangs’ work as a social phenomenon as well as identify the characteristics of these gangs. LÄS MER

 4. 4. Värdeflödesanalys och simulering av axelflödet på Volvo Lastvagnar - Ett Lean Production perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Tommy Hansson; Thomas Johansson; [2004]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Simulering; Lean; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem Hur förhåller sig den nuvarande axelprocessen gentemot den kommande linjebaserade axelprocessen utifrån ett synsätt grundat i Lean Production och vilka möjligheter till förbättringar finns? ? Hur ser den nuvarande axelprocessen ut? ? Vilka problem finns i den nuvarande axelprocessen? ? Vilken inverkan har problemen på den kommande axelprocessen? ? Finns det potential för förbättringar i den kommande axelprocessen? Vilken produktionsmix av axlar ger den minsta buffertnivån mellan axelmåleriet och axelmonteringen med bibehållen kapacitet? ? Hur fungerar dagens måleri process? ? Hur många varianter finns det av varje axel och vad ställer det för krav på måleriprocessen? ? Vilka parametrar är det som styr buffertnivån? ? Vilken felfrekvens har de olika delprocesserna i måleriet? Syfte Studiens första syfte är att jämföra den nuvarande och den kommande axelprocessen utifrån ett perspektiv grundlagt i produktionsstrategin Lean Production och genom analysen föreslå förbättringar av den kommande axelprocessen. Det andra syftet är att föreslå en produktionssekvens av axlar för måleriet som minimerar buffertstorleken i axelprocessen. LÄS MER