Sökning: "Axel Vikström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Vikström.

 1. 1. Silence is Golden : a Critical Discourse Analysis of the Representation of Billionaires and Economic Inequality in the Swedish News Media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Axel Vikström; [2018]
  Nyckelord :Economic inequality; The super-rich; Billionaires; Wealth; Critical discourse analysis; News media; Neo-liberalism; Undeserving rich; Visibility management; Silence; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Economic inequality is growing rapidly worldwide. Despite research showing that higher inequality within a society corresponds with a higher rate of public health and social problems, there exist little organized resistance against the neo-liberal economic policies that allow the super-rich to pull away from the rest of the population. LÄS MER

 2. 2. Inte bättre än din senaste match : en studie av maskulinitet i fotbollsmagasinet Offside

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Axel Vikström; [2016]
  Nyckelord :Sportjournalistik; Genus; Maskulinitet; Fotboll; Offside; Diskurs; Semiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur män och maskulinitet porträtteras i Skandinaviens största fotbollsmagasin Offside 2004 respektive 2014. I ett samhälle som i takt med feminismens allt starkare position kan argumenteras ha blivit allt mer jämställt och öppet för alternativa maskuliniteter har idrottsvärlden, sportjournalistiken inbegripen, förblivit en institution som fortfarande domineras av män och ett konservativt ideal för maskulinitet. LÄS MER