Sökning: "Axelie Peterson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axelie Peterson.

  1. 1. Kan tillskott av essentiella aminosyror utan samtidig träning öka muskelmassa hos friska äldre och äldre med sarkopeni? - En systematisk översiktsartikel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Axelie Peterson; Donny Karlsson; [2018-06-04]
    Nyckelord :essentiella aminosyror; muskelmassa; äldre; sarkopeni; frailty; essential amino acids; muscle mass; elderly; sarcopenia;

    Sammanfattning : Title: Can supplements of essential amino acids increase muscle mass inhealthy elderly and elderly with sarcopenia?- A systematic reviewAuthor: Axelie Petersson and Donny KarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Older people (> 65 years) form a large part of the population and are the largestpatient group in health care. Reduced muscle mass and muscle function are a natural part ofaging, and in elderly patients the process of muscle synthesis is impaired. LÄS MER