Sökning: "Ayan Abdi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ayan Abdi.

 1. 1. Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aryan Mahdavi; Razan Abd Rahem; Ayan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Human capital HC ; Accounting; Stakeholder; Legitimacy; Signal theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser efter könsstympning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aaliyah Ibrahim; Ayan Abdi Ismail; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Female Genital Mutilation; Health; Health Problems; Literature study; Qualitative Studies; Hälsa; Hälsoproblem; Kvalitativ Studie; Kvinnlig Könsstympning; Litteraturöversikt; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är ett kirurgiskt ingrepp i de kvinnliga genitalierna som av tradition utövas idag i flera delar av världen. Traditionen är vanlig i flera delar av Afrika, Asien och Mellanöstern och på grund av migration är det allt fler könsstympade kvinnor som bor i västvärlden. LÄS MER