Sökning: "Ayda Khabbazi Zowj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ayda Khabbazi Zowj.

  1. 1. Efterfrågad kompetens hos juniora ekonomer : En studie beträffande arbetsgivarens syn på kompetens hos juniora ekonomer.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :William Jonsson; Ayda Khabbazi Zowj; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Inledning: Vilka icke-kvalificerande kompetenser prioriteras av arbetsgivaren, när de kvalificerande kompetenser är uppfyllda, vem får jobbet? Är det den sökande med bäst referenser, bäst betyg eller är det en kombination av flera faktorer? Det är frågor arbetssökande ofta ställer sig när de ska på en arbetsintervju. Att arbetssökande överöses i många tips utan någon källa kopplad till studie är ett problem för den arbetssökande anser vi. LÄS MER