Sökning: "Aylin Bircan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aylin Bircan.

  1. 1. Skatterättsligt företrädaransvar : En särställning för staten?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Aylin Bircan; Caroline Björkegren; [2017]
    Nyckelord :Skatterättsligt företrädaransvar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER