Sökning: "Ayse Tas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ayse Tas.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med Polycystiskt ovarial syndrom : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Ayse Kurt; Zakieh Suleiman; [2019]
    Nyckelord :Polycystisc ovarial syndrome; Experience; Caring; Women; Knowledge; Education; polycystiskt ovarial syndrom; upplevelse; omvårdnad; kvinnor; kunskap; utbildning;

    Sammanfattning : Polycystiskt ovarial syndrom (PCOS) är en hormonstörning som drabbar kvinnor där 5-10 % lider av syndromet och det finns betydligt fler kvinnor som ännu inte blivit diagnostiserade. PCOS ger symtom som menstruationsrubbningar, infertilitet, övervikt, hirsutism och psykisk ohälsa. LÄS MER