Sökning: "Aysin Shekastehbad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aysin Shekastehbad.

  1. 1. Patienters upplevelser av hjärtrehabilitering vid kranskärlsjukdom : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Aysin Shekastehbad; Saija-Marisa Stenman; [2019]
    Nyckelord :Coronary Artery Disease; Cardiac Rehabilitation; Patients Experiences; Self-Care.; Kranskärlssjukdom; Hjärtrehabilitering; Patient upplevelser; Egenvård;

    Sammanfattning : Hjärtrehabilitering är ett program som ger bästa möjliga medicinska, fysiska och psykiska förutsättningar för patienter som har drabbats av kranskärlssjukdom, Den förbättrar livskvaliteten hos dessa patienter till en optimal individuell funktionsnivå. Syftet med denna studie var att belysa upplevelser av hjärtrehabilitering hos patienter med kranskärlssjukdom. LÄS MER