Sökning: "Aza Kader"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aza Kader.

  1. 1. Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Aza Kader; Peter Yousif; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas. LÄS MER