Sökning: "Azalea"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Azalea.

 1. 1. Deltagandeförbud i rasistiska organisationer? - En undersökning av en eventuell kriminalisering utifrån allmänprevention

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azalea Safaei; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The issue of a ban on racist organizations has been considered on several occasions. There are two main reasons for said consideration; firstly, because of Sweden’s association to the United Nations’ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), which requires the States Parties to ban racist organizations; and secondly, because of the issue of organized racism in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kommer förskoleklassen bli den nya ettan? : En kvalitativ studie om att lärare befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Sofie Wulff; Emma Uthas; [2018]
  Nyckelord :Förskoleklass; gränsland; obligatorisk förskoleklass; övergångar; lek;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att vinna kunskap om hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar övergången mellan förskola och förskoleklass. Fokuset har varit på möjligheter och hinder lärarna upplever vid övergången mellan förskola och förskoleklass, lärarnas uppfattningar kring leken för barn och elever samt vilka eventuella konsekvenser lärarna anser det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk. LÄS MER

 3. 3. Kulturell appropriering i musikvideos : Med fokus på den indiska kulturen och den amerikanska urbefolkningens kultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emina Pacavar; [2018]
  Nyckelord :Cultural appropriation; music videos; Indian culture; Native american culture; romanticizing; sexualization; exotification;

  Sammanfattning : This research will study cultural appropriation that is presentable in 2010th music videos by famous artists/bands like Coldplay, Beyoncé, Lana Del Rey, No Doubt and Iggy Azalea. The term cultural appropriation is about the taking over of practices, artistic forms or themes from usually a minority culture. LÄS MER