Sökning: "Azraq"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Azraq.

 1. 1. No Safe Haven : Understanding Sexual Violence Against Refugees in Conflict-Induced Humanitarian Settings

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Josefin Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Sexual violence; humanitarian settings; refugees; Zaatari camp; Azraq camp;

  Sammanfattning : This study seeks to explore what conditions contribute to sexual violence against refugees in conflict-induced humanitarian settings by focusing particularly on whether the physical and social insecurity in refugee camps may affect the reported levels of sexual violence. This study uses the method of structured focused comparison to study and compare the two Jordanian refugee camps Zaatari and Azraq during the period of 2014–2019. LÄS MER

 2. 2. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Henriksson; [2016]
  Nyckelord :UNHCR; urbana värden; emergency Handbook; fysisk planering; identitet; Zaatari; Azraq;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en studie av UNHCR:s (The United Nations High Commissioner for Refugees) riktlinjer för planering och uppbyggnad av flyktingläger, flyktingars möjlighet till att skapa sig ett hem samt fenomenet urbanisering i flyktingläger. Litteraturstudier samt en intervju har gjorts för att försöka besvara hur UNHCR:s riktlinjer svarar mot flyktingars behov av en boplats, hur de skulle kunna utvecklas och vilka värden som finns i urbana miljöer. LÄS MER

 3. 3. Utematematik: Vad står det i styrdokumenten och hur fungerar det i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Faysal Hiba Azraq Shafiqa; [2013]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Utomhusmatematik; Styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på lärarnas attityder till utomhusmatematik och dess koppling mellan teori och praktik i grundskolans tidigare årskurs 1-3. Vi vill veta hur utomhusmatematik förhåller sig till styrdokumenten, samt hur lärarna som använder utomhusmatematik omsätter styrdokumenten i sin undervisning utomhus. LÄS MER

 4. 4. Manifestations of Development: A Political Ecological Perspective on Development in Azraq, Jordan.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Zackery Thill; [2012]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Azraq, meaning blue in Arabic, is the name of an oasis that once existed in the Eastern Desert of Jordan. Prior to the drying of the oasis in the early 1990s, the oasis was home to endemic species, millions of migrating birds from Eurasia to North Africa, as well as the Gazelle, Oryx, and Onager. LÄS MER

 5. 5. A Study of Saudi Arabian Kingdom in a Constructive Spectrum

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ahmad Masood Azraq; [2009]
  Nyckelord :Constructivism;

  Sammanfattning : This thesis studies and analyzes the dynamics behind the longevity of the Saudi Arabian Kingdom such as religious ideology, exploitation of public wealth; i.e. oil and the construction of historical identity for the al-Saud dynasty. LÄS MER