Sökning: "Bäckenbottendysfunktion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bäckenbottendysfunktion.

  1. 1. BÄCKENBOTTENDYSFUNKTION - Kvinnors upplevelser i samband med vård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emelie Hansson Gusdal; Rebecca Garnet-Lawson; [2020-06-17]
    Nyckelord :Bäckenbottendysfunktion; Bäckenbottenprolaps; Kvinnors upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund Bäckenbottendysfunktion är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika nedsattafunktioner såsom blåsdysfunktion, tarmtömningssvårigheter, anal inkontinens samt ävensexuell dysfunktion och bäckenbottenprolaps. Omkring 46 % av vuxna kvinnor drabbas avnågon bäckenbottendysfunktion under livet och behovet av sjukvård kommer öka med enväxande befolkning och en större grupp äldre. LÄS MER