Sökning: "Bäckenbottenprolaps"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bäckenbottenprolaps.

 1. 1. BÄCKENBOTTENDYSFUNKTION - Kvinnors upplevelser i samband med vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Hansson Gusdal; Rebecca Garnet-Lawson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Bäckenbottendysfunktion; Bäckenbottenprolaps; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Bäckenbottendysfunktion är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika nedsattafunktioner såsom blåsdysfunktion, tarmtömningssvårigheter, anal inkontinens samt ävensexuell dysfunktion och bäckenbottenprolaps. Omkring 46 % av vuxna kvinnor drabbas avnågon bäckenbottendysfunktion under livet och behovet av sjukvård kommer öka med enväxande befolkning och en större grupp äldre. LÄS MER

 2. 2. Att leva med långvariga förlossningsskador : en litteraturöversikt om ett aktuellt kvinnligt hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Line Göransson; Mimmi Olin; [2020]
  Nyckelord :Dyspareunia; Emotions; Health; Incontinence; Pelvic organ prolapse; Pelvic pain; Postpartum period; Quality of life; Bäckensmärta; Dyspareuni; Hälsa; Inkontinens; Känslor; Livskvalitet; Postpartumperiod; Urogenital prolaps;

  Sammanfattning : Bakgrund  Majoriteten av alla förlossningar är så kallade vaginala förlossningar. Vården efter en förlossning innebär ofta en kort kontakt vilken avslutas runt tre månader postpartum. Under vaginal förlossning ådrar sig vissa kvinnor skador vilka kvarstår i över sex månader och upp till flera år postpartum. LÄS MER