Sökning: "Bältessäng"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bältessäng.

  1. 1. Patienters upplevelser kring tvångsåtgärden fastspänning i den psykiatriska slutenvården : En systematisk litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Maya Bonander; Nadia Liberg Bruhner; [2019]
    Nyckelord :Beltbed; Psychiatric inpatientcare; Psychiatric nursing; Restraint; The patient´s experience; Bältessäng; Fastspänning; Patienters upplevelser; Psykiatrisk omvårdnad; Psykiatrisk slutenvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fastspänning i en bältessäng är relativt vanligt förekommande i Sverige och flera andra länder inom den slutna psykiatriska vården. Forskning kring sjuksköterskors upplevelse om fastspänning visar på att det dels uppfattas som någonting etiskt svårt, samtidigt anses fastspänning vara någonting nödvändigt ur en säkerhetsaspekt. LÄS MER