Sökning: "Bära mistel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bära mistel.

 1. 1. Förfölj mig : En läsning av Sara Lidmans Bära mistel

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Klara Meijer; [2020]
  Nyckelord :Sara Lidman; nakenhet; abjekt; Orfeus; subjektivering;

  Sammanfattning : Kärlek har beskrivits som en estetisk och etisk grund i Sara Lidmans författarskap. Men vad står denna kärlek för och vad står den i relation till? Utifrån Lidmans roman Bära mistel (1960) undersöker uppsatsen bland annat denna fråga. LÄS MER

 2. 2. Förmedla utan att förråda : En studie i utanförskap i Sara Lidmans Regnspiran och Bära mistel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Grahn; [2015]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Sara Lidman; utanförskap; folkhemmet; Regnspiran; Bära mistel; svensk litteratur; 1900-talslitteratur;

  Sammanfattning : This thesis is a study of social alienation in two novels by Sara Lidman, Regnspiran (1958) and Bära mistel (1960). Taking the Swedish ”people’s home” and the normative view of people that it entailed as its point of departure, it examines the different kinds of alienation present in Lidman’s work. LÄS MER