Sökning: "Bärgslagsbladet Arboga Tidning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bärgslagsbladet Arboga Tidning.

 1. 1. Lokala dimensioner av kriminaljournalistik : En kvalitativ studie av rapporteringen kring Lisa Holm-fallet och ”Arbogakvinnan”.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Johansson; Gabrielle (Elle) Wähämäki Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kriminaljournalistik; lokaljournalistik; gestaltning; Lisa Holm; Arbogakvinnan; sensationalism; brottsoffer; förövare.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik genom att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell press och lokalpress. Undersökningen omfattar rapporteringen kring fallet Lisa Holm och fallet Arbogakvinnan och bygger på en kvalitativ innehållsanalys av totalt 126 webbartiklar från Expressen , Aftonbladet , Skaraborgs Allehanda och Bärgslagsbladet/Arboga tidning . LÄS MER

 2. 2. När det otänkbara händer : En studie av skillnader och likheter i kriminaljournalistiken om Arbogamorden 2008 i AB, DN, Arboga Tidning och VLT

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ellinor Widegren; Ellenor Österberg; [2012]
  Nyckelord :Medieetik; Pressetik; Landsortspress; Rikspress; Aftonbladet; Dagens nyheter; Bärgslagsbladet Arboga Tidning; Vestmanlands Läns Tidning; Arboga morden.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om och förståelsen för hur olika tidningar väljer att framställa samma händelse i text och bild. Vi har gjort en empirisk undersökning av nyhetstexter publicerade om Arbogamorden som skedde 2008. LÄS MER