Sökning: "Bézierkurva"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bézierkurva.

  1. 1. Diskret krökning, en jämförelse

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematiska institutionenTekniska högskolan

    Författare :Patrik Karlsson; [2012]
    Nyckelord :Bézier; Bézierkurva; Bézieryta; Diskret krökning; Diskret geometri; Fundamentalformer; Principalkrökning; Normalkrökning; Gausskrökning; Medelkrökning; Gauss-Bonnet; Ytor; Differentialgeometri; Triangulering;

    Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöker och jämför vi två olika metoder för att approximera gauss- och medelkrökningen hos en yta i rummet som är given som en mängd av punkter. Det är viktigt att försöka få en bra analogi mellan diskret krökning och analytisk krökning då man ofta startar med en mängd punkter i de praktiska fallen, som t ex i tillverkningsindustrin, igenkänning av objekt (inscannade bilder) och datorgrafik. LÄS MER