Sökning: "Bönders rättigheter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bönders rättigheter.

 1. 1. Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien: En undersökning av narrativ inom Indiens och Maharashtras policys om klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2020]
  Nyckelord :Indien; Bönder; Klimat; Kapaciteter; Mänskliga Rättigheter; Human Security; Narrativ; Fattigdom; Självmord; Maharashtra. India; Farmers; Capacities; Climate; Human Rights; Narratives; Poverty; Suicide; Maharashtra.; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien Uppsatsen kommer att undersöka primärmaterialen Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan. Uppsatsen ämnar att utöka kunskapen om småskaliga bönders situation i den indiska delstaten Maharashtra, i relation till aspekter om förändringar av Indiens klimat. LÄS MER

 2. 2. Rätten till sin jord - En rättshistorisk studie om bönders rätt till jorden och dess avkastning under 1600- och 1700-talen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Huitfeldt; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; Skatterätt; Äganderätt; Agrarhistoria; Jordbrukshistoria; Skattehistoria; Beskattningshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jordägande i Sverige idag är inte vad det en gång var. På 1600- och 1700-talen var den svenska jorden indelad i tre olika jordnaturer, skatte-, krono- och frälsejord. Dessa medförde olika rättigheter och skyldigheter för brukaren, och deras äganderättsliga struktur varierade. LÄS MER

 3. 3. Privatiseringen av de växtgenetiska allmänningarna : Konsekvenserna av regimkomplexet kring växtgenetiska resurser för bönders rättigheter och matsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Magnus Ulaner; [2007]
  Nyckelord :Farmers rights; plant genetic resources for food and agriculture; common heritage; biopiracy; intellectual property rights; access and benefit sharing; ITPGRFA; CBD; TRIPS; UPOV; Bönders rättigheter; växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk; mänsklighetens gemensamma arv; biostöld; intellektuell äganderätt; fördelning av nyttor; ITPGRFA; CBD; TRIPS; UPOV;

  Sammanfattning : This thesis discusses the global regime complex concerning the management of plant genetic resources for food and agriculture, and how different regimes concerning these resources cooperate or stand in opposition to each other. Because of changes in US patent law and the establishment of TRIPS, patent claims over plant genetic resources has increased dramatically globally. LÄS MER