Sökning: "Börje From"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Börje From.

 1. 1. Återbruk 1750-1850 : Återanvändning av soldatuniformers ylletyg i Västbo härad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Liselott Munther; [2020]
  Nyckelord :Etnologi; aktörsnätverk; återbruk; sängrya; bröllopsdyna;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis in ethnology serves the purpose of showing how the shape of objects are influenced by human and non-human partakers. This essay will consist of how to unite the knowledge created during the registration at museums with the existing knowledge we have about the societies where these items were produced and used. LÄS MER

 2. 2. Energisparande åtgärder för en villa från 1960-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Börje Bodin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om energieffektivisering av en befintlig villa från 1960-talet. Syftet är även att belysa några möjliga åtgärder som minskar energianvändningen samt undersöka om dessa åtgärder är ekonomiskt försvarbara. LÄS MER

 3. 3. Från monster till offer : En studie om barn och unga med ett sexuellt problembeteende

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Evelina Hoffmann; Lina Hedqvist; [2014]
  Nyckelord :Young sexual offenders; problematic sexual behaviours; treatment; causal explanations; Unga sexualförövare; sexuellt problembeteende; behandling; orsaksförklaringar;

  Sammanfattning : När det på 1990-talet uppmärksammades att barn kunde utsätta andra barn för sexuella övergrepp stod behandlingspersonal handfallna. Detta var något som det aldrig tidigare pratats om och ingen visste hur man egentligen skulle tackla problemet. Tack vare Rädda Barnen, Börje Svensson och Anders Nyman kunde ett behandlingsarbete utvecklas. LÄS MER

 4. 4. From Infology to Artificial Science

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Sjur Einen Sævik; [2013]
  Nyckelord :Philosophy; Informatics; Infology; Bo Dahlbom; Börje Langefors; Information Systems; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper studies the ideas of two actors in the Scandinavian field of Information Systems development. It analyzes the writings of Börje Langefors and Bo Dahlbom in the 1980s and 1990s, and focuses on their collaboration resulting in the publication of Langefors’ Essays on Infology. LÄS MER

 5. 5. Om att skapa en databas över Enaforsholms fjällträdgårds 60-åriga växtförsök

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Maja Rytorp; [2010]
  Nyckelord :Enaforsholms fjällträdgård; försöksträdgård; växtzon 8; härdighet; Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien;

  Sammanfattning : Enaforsholms mountain garden is situated in the western parts of the Swedish province Jämtland. This means a maritime climate. After a donation made by wholesaler A. W. LÄS MER