Sökning: "Börs bransch"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Börs bransch.

 1. 1. Integrerad Rapportering på Stockholm Large Cap : En studie kring integrering av social- och miljöinformation i årsredovisningar – efterlevnad av IR-principer och förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linda Landström; Martin Uppman; [2015]
  Nyckelord :Integrated reporting; IIRC; sustainability reporting; voluntary reporting; environmental information; social information; stakeholder theory; legitimacy theory; Integrerad rapportering; IIRC; hållbarhetsrapportering; frivillig rapportering; miljöinformation; social information; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Integrerad rapportering (IR) sprider sig inom redovisningsvärlden och modellen ska enligt förespråkarna skänka en transparent bild över hur företagen sammanlänkar finansiell och icke-finansiell information. Genom intressent- och legitimitetsteoretiska postulat syftar studien till att visa vilka faktorer (storlek, skuldsättningsgrad, ägarkoncentration och bransch) som kan påverka valet att tillämpa IR-principer. LÄS MER

 2. 2. IPO och efterföljande SEO – En studie om vilka faktorer som ligger till grund för att en börsnotering efterföljs av en nyemission inom en treårsperiod

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Svensson; Christina Brodin; [2012]
  Nyckelord :IPO; efterföljande SEO; bakomliggande faktorer; NASDAQ OMX Stockholm; NGM Equity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer vid företagens börsintroduktioner, på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity under åren 2001-2008, som påverkar sannolikheten att en efterföljande nyemission inträffar inom en kort tidsperiod (tre år). Metod: Studien är en kvantitativ undersökning där faktorer vid företagens IPO påverkar sannolikheten att en efterföljande SEO inträffar inom en treårsperiod. LÄS MER

 3. 3. Sarbanes-Oxley : en studie i stora belopp och byråkratiska storheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ståhl; Gustav Algotsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en till synes omväxlande bransch. Antingen är det mossiga gubbar i gröna solskärmar, eller mångmiljardskandaler och offentliga rättegångar. Denna uppsats fokuserar på det senare; eller snarare följderna av dem. LÄS MER