Sökning: "Börsintroduktion nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Börsintroduktion nackdelar.

 1. 1. Börsnoteringens påverkan : En kvantitativ studie om börsnoteringens inverkan på svenska aktiebolags finansiella ställning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Rönnberg; Philip Smedjevik; Alexander Stajnko Müller; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under år 2016 var det lång kö för bolag att noteras på svenska börsen, vilket skapat aktivitet på handelsplatserna som tagit Stockholmsbörsen till europatopp för börsnoteringar. Det finns flera skäl till varför ett aktiebolag vill notera sig på börsen, en vanlig förklaring är att bolaget är i tillväxtfas och söker kapital för att växa. LÄS MER

 2. 2. Börsnotering – träna sprint för ett maraton? : En eventstudie om Private equity-aktörers bestående värdeskapande – bevis från Skandinavien 2002-2013

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Lenberg; Måns Wihl; [2017]
  Nyckelord :Private equity; Initial public offering; Long-term performance; Scandinavia; Quantitative study; Private equity; Börsnotering; Bestående värdeskapande; Skandinavien; Kvantitativ studie.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Private equity-aktörers värdeskapande är ett fenomen som studerats internationellt sedan 80-talet och intensifierats under det senaste årtiondet. Med en mängd forskning angående prestationen under ägandeskapet är utbudet mindre huruvida prestationen är bestående och hur portföljbolagen presterar efter att de avyttrats. LÄS MER

 3. 3. Börsnotering på Nasdaq OMX Stockholm : Motiv, lagstiftning och noteringskrav

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Källsten; [2016]
  Nyckelord :börsnotering; börsintroduktion; noteringskrav; regelverk för emittenter; Nasdaq OMX Stockholm; IPO; värdepappersmarknaden;

  Sammanfattning : För bolag som är i behov av kapital är en vanlig väg att vända sig till aktiemarknaden. Genom att börsnotera bolaget på någon av de olika marknadsplatserna utökas möjligheterna till önskat kapital genom diverse investerare. LÄS MER

 4. 4. Gör IPO:n företaget en tjänst? : En kvantitativ studie av företags prestation i och med en börsnotering på den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Panth; Amanda Lindh; [2013]
  Nyckelord :IPO tjänsteföretag;

  Sammanfattning : I dagens utvecklade samhälle upplever de flesta företag en hårdare konkurrens. Företag tvingas utöka sitt erbjudande med ett extra för att leva upp till prestationskrav och säkerställa framtida verksamhet. Ofta räcker det inte med enbart en produkt eller en tjänst, kunden kräver ett bredare tjänsteerbjudande. LÄS MER

 5. 5. Estimering av illikviditetsrabatter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Harald Karlsson; Robert Johansson; [2011]
  Nyckelord :Alternativa Aktiemarknaden; Aktietorget; OMX Small Cap; Illikviditetsrabatter; likviditet; illikviditet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Estimering av illikviditetsrabatter Seminariedatum: 2011-06-03 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 Hp Författare: Robert Johansson och Harald Karlsson Handledare: Tore Eriksson Nyckelord: Alternativa Aktiemarknaden, Aktietorget, OMX Small Cap, Illikviditetsrabatter, likviditet, illikviditet Syfte: Syftet är att undersöka i vilken mån illikviditet påverkar ett företags värdering. Vi vill undersöka hur stor illikviditetsrabatten bör vara på handelsplatser där handeln med aktier ofta är begränsad. LÄS MER