Sökning: "Börsintroduktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Börsintroduktioner.

 1. 1. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 2. 2. Uppköp eller nedköp?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viggo Bastigkeit Ericstam; Johan Eriksson; Arvid Widén; [2019]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Företagsförvärv; Långsiktig prestation; Norden; Kvantitativ studie; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker inverkan av förvärv på nyligen börsintroducerade företags långsiktiga prestation. Studien kombinerar teorier om börsintroduktioners prestation på lång sikt respektive teorier om hur förvärv påverkar ett företags prestation. LÄS MER

 3. 3. Bordet fullt med pengar : en studie om förstadagsavkastning i börsintroduktioner - ett branschperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Fredrik Nilsson; Zebastian Waak; [2019]
  Nyckelord :Initial public offering; underpricing; first-day return; industry; listing transaction; intraday trades; Börsintroduktion; underprissättning; förstadagsavkastning; bransch; noteringstransaktion; löpande handel;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar ett branschspecifikt perspektiv som tillägg till forskningen angående faktorer som påverkar underprissättning i börsintroduktioner. Mätningarna har ämnat att undersöka om det föreligger branscher som har avvikande förstadagsavkastning i förhållande till genomsnittet för samtliga branscher. LÄS MER

 4. 4. Can IPO first day returns be predicted? A multiple linear regression analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Amar Galijasevic; Josef Tegbaru; [2019]
  Nyckelord :Statistic; applied mathematics; financial mathematics; IPO; regression; Statistik; tillämpad matematik; finansiell matematik; IPO; börsintroduktion; regression;

  Sammanfattning : During the last three years the Swedish stock market has showed a strong upwards movement from the lows of 2016. At the same time the IPO activity has been large and a lot of the offerings have had a positive return during the first day of trading in the market. LÄS MER

 5. 5. Avkastning för private equity- ägda börsintroduktioner : En jämförande studie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Svanqvist; Henriksson Sofie; [2018]
  Nyckelord :private equity; riskkapital; börsintroduktioner; avkastning; aktiekursutveckling; stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Inom den ekonomiska forskningen finns en tydlig diskrepans gällande synen på private equitybolags inverkan på avkastningen efter en börsintroduktion. Denna studie tar sin utgångspunkt ur detta och syftar till att vidare analysera den långsiktiga avkastningen för private equity-ägda börsintroduktioner på den svenska marknaden. LÄS MER