Sökning: "Börsintroduktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Börsintroduktioner.

 1. 1. Underpricing of Venture Capital-Backed IPOs

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Hjern; Marko Stankovic; [2020-06-29]
  Nyckelord :Venture Capital; Venture Capital-backed; Venture Capital-exit; IPO; Initial Public Offering; Underpricing; Nordic Stock Market;

  Sammanfattning : This thesis researched the effect of Venture Capital ownership on underpricing in IPOs. We conducted OLS-regressions on two data samples consisting of IPOs in the Nordics between 2009 and 2019. Two samples were collected, consisting of 504 IPOs, of which 50 were Venture Capital-backed. LÄS MER

 2. 2. Medföljer avkastning till följd av börsintroduktion? : En eventstudie om börsintroduktioner och dess kortsiktiga avkastning på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sultan Galiautdinov; Jennie Petersson; [2020]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; Underpricing; Abnormal return; Effective markets; Event study; First-day return; Asymmetric information; Börsintroduktion; IPO; Underprissättning; Avvikelseavkastning; Effektiva marknader; Eventstudie; Första-dagsavkastning; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Background: Underpricing is the most studied area in the subject of IPO. The phenomenon is mainly described as a compensation for the risk of investing in a newly introduced company. Underpricing of shares is explained for many reasons, but the main reason is assumed to be the presence of asymmetric information on the market. LÄS MER

 3. 3. Nykomlingar tar plats : En studie om börsintroduktioners effekt på konkurrenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Eriksson; Sebastian Lundberg; [2020]
  Nyckelord :börsintroduktion; avvikelseavkastning; rivaler; emittent; konkurrens; aktier; Stockholm;

  Sammanfattning : Börsintroduktioner innebär nya kapitalstrukturer för det emitterande bolaget, vars konkurrerande ställning i branschen därför förändras. Den stärkta positionen för det emitterande bolaget skapar nya förväntningar om framtida kassaflöden för både emittenten och dess konkurrenter, vilket föranlett avvikande avkastning i konkurrenternas värdepapper. LÄS MER

 4. 4. Årstidsbunden depression och underprissättning vid börsintroduktioner : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Magnusson; Daniel Renhage; [2020]
  Nyckelord :SAD; Seasonal affective disorder; IPO; Initial public offering; Årstidsbunden depression; börsintroduktion; underprissättning;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar på ett samband mellan årstidsbunden depression och underprissättning vid börsintroduktioner på den amerikanska marknaden. Studien undersöker detta samband på börsintroduktioner genomförda i Sverige, där prevalensen av årstidsbunden depression är hög. LÄS MER

 5. 5. MiFIDs påverkan på underprissättning av börsnoteringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Eringskog; Alexander Hammarvid; Benjamin Ackerman; [2020]
  Nyckelord :Börsnotering; Informationsasymmetri; MiFID; Oreglerad marknad; Reglerad marknad; Underprissättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om MiFID påverkat graden av underprissättning på den svenska marknaden. Således om det råder en skillnad i underprissättning före respektive efter MiFID infördes mellan reglerade och oreglerade marknader. LÄS MER