Sökning: "Börsnotering"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Börsnotering.

 1. 1. The Information Content of Prices : A study on differences between integer and non-integer initial public offerings

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Brinkfält; Johan Kull Tinnerholm; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Integer Pricing; Negotiation Hypothesis; Information Content of Prices; Underpricing; Initial Return; Decimalization; börsnotering; heltalsprissättning; prisers informationsinnehåll; underprissättning; initial avkastning; decimalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze differences between IPOs with integer (e.g. $20,00) and non-integer (e.g. LÄS MER

 2. 2. Vad sade emissonsprospekten och vad hände sen? : En nyckeltals -och textanalys av årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Mannerstedt; Johannes Fors Källström; [2019]
  Nyckelord :Emission prospectus; key ratio and text analysis; Emissionsprospektet; nyckeltals -och textanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: När ett bolag noteras på en MTF-plattform är det vanligt att genomföra en emission och därmed ett emissionsprospekt. Till skillnad från auktoriserade börser är reglerna färre kring prospekt och informationsgivning på MTF-plattformar. I dessa prospekt väljer vissa bolag att sätta upp finansiella mål. LÄS MER

 3. 3. Cornerstone-investerare och underprissättning : En studie om börsnoteringar på UK Main Market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Rönnqvist; Filip Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund & Problemområde:London Stock Exchange består av ett antal reglerade handelsplatser, med UK Main Market som den dominerande handelsplatsen för såväl Storbritanniens som några av världens mest kända företag. Innan ett företagsaktier noteras för publik handel,kan det finnas välrenommerade investerare som redan medverkat vid börsnoteringen. LÄS MER

 4. 4. Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Ekblad; Fredrik Lindblad; Louise Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Börsnotering; Storbritannien; Underprissättning; Förstadagsavkastning; Private equity; Långsiktig prestation; BHAR.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för? Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89 Författare: Louise Sjödin, Fredrik Lindblad och Måns Ekblad. Handledare: Amanda Sonnerfeldt och Reda Moursli. LÄS MER

 5. 5. Direktör-effekten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Semi Serifi; Gabriel Aniol; Tim Mårtensson; John Helgstrand; [2019]
  Nyckelord :Long run performance; CEO; Nasdaq exchange; BHAR; abnormal return; IPO; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns något signifikant samband mellan den verkställande direktören och företagets prestation efter börsnotering. Författarna hoppas studien kan bidra med ny kunskap och inspirera för framtida studier på området. LÄS MER