Sökning: "Börsnotering"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Börsnotering.

 1. 1. Börsnotering - En framgångssaga? : En kvantitativ studie om börsnoteringar och bolags finansiella prestation på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniella Ciftci; Céline Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :Initial Public Offering; financial performance; profitability; profit growth; return on equity; Stockholm Stock Exchange; Börsnotering; finansiell prestation; lönsamhet; vinsttillväxt; avkastning på eget kapital; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Background: Research shows that there are incompatible outcomes for companies who have completed an Initial Public Offering, which entails difficulties in ascertaining what acompany's financial performance will look like after the Initial Public Offering. Purpose: The purpose of the study is to investigate whether an Initial Public Offering resultsin an improvement or a deterioration in companies' financial performance in connection with a stock exchange listing on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

 2. 2. Börsnotering - fluga eller förtjänst : Börsvärderingens inverkan på noteringars framtida avkastning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carl Magnell; Martin Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Stock performance; Stock Market Valuation; Nasdaq Stockholm; First North; Börsnotering; Aktiekursutveckling; Börsvärdering; Nasdaq Stockholm; First North;

  Sammanfattning : Under flera år har forskare kunnat hittat stöd för en stark initial avkastning när ett företag noteras på en börslista för första gången. Samtidigt tenderar dessa bolag att underprestera marknaden och liknande noterade bolag på längre sikt. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av IFRS eller K3 : Påverkar branschtillhörighet valet av redovisningsmetod i svenska onoterade företag?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Julia Malitka; Sandra Rosén; [2022]
  Nyckelord :IFRS; K3; Industry differences; Unlisted companies; IFRS; K3; Branschskillnader; Onoterade företag;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns några branschspecifika skillnader i valet av redovisningsmetod hos svenska onoterade företag i fyra olika branscher. De fyra branscherna är bank-, finans- och försäkringsverksamhet, bygg-, design- och inredningsverksamhet, fastighetsverksamhet samt partihandel. LÄS MER

 4. 4. Makroekonomiska faktorers påverkan på antalet SPACs och IPOs på den amerikanska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om makroekonomiska faktorers påverkan på antalet SPACs och IPOs inom den amerikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karl Wennerbäck; Sandi Sakic; Sasha Taravati; [2022]
  Nyckelord :Special Purpose Acquisition Company SPACs ; Initial Public Offering IPOs ; Hot and Cold Markets; PMI; VIX; S P 500; Russell 2000; CPI; GDP; Interest rate; Federal Funds rate; Special Purpose Acquisition Company SPACs ; Initial Public Offering IPOs ; Hot and Cold Markets; PMI; VIX; S P 500; Russell 2000; KPI; BNP; Räntor; Styrränta;

  Sammanfattning : Special Purpose acquisition company (SPAC) är ett skalbolag grundat av investerare med det enda syftet att samla kapital genom en börsintroduktion för att senare förvärva ett annat bolag. Tidigare empirisk forskning för SPAC har fokuserat på egenskaperna hos SPAC bolagen samt deras långsiktiga och kortsiktiga avkastning. LÄS MER

 5. 5. Börsintroduktioner, påverkar antalet finansiell prestation?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Albin Ångman; Jonatan Högström; [2022]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; bull- och bear markets; börsnoteringar; effektiva marknadshypotesen; heta och kalla börsnoteringsperioder; IPO; kort sikt; marknadstrend; signalteorin; Winner’s Curse.;

  Sammanfattning : Studier visar på att företag väljer att underprissätta sina aktier vid en börsnotering, det vill säga att aktiens pris fastställs till lägre än vad det verkliga värdet är för att locka icke informerade investerare och för att säkerställa full täckningsgrad. Graden av underprissättning varierar beroende på om det är en het eller kall period av börsnoteringar. LÄS MER