Sökning: "Börsveckan"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Börsveckan.

 1. 1. Är svenska aktiemarknaden effektiv : Kan aktierekommendationer skapa möjlighet till systematisk överavkastning?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Böö; Emil Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Börsveckan; överavkastning; marknadseffektivitet; aktier; eventstudie;

  Sammanfattning : Marknadens reaktion på aktierekommendationer från tidningen Börsveckan undersöks för att sedan jämföras mot utvecklingen i OMXSPI. Aktien och marknaden observeras en dag innan rekommendationen offentliggörs till en vecka efter. LÄS MER

 2. 2. Existerar överavkastning på aktierekommendationer? : En studie av Börsveckans analyser 2007-2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Mattsson; Marcus Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Börsveckan; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: En del forskning utförd på, bland annat, den stora amerikanskaaktiemarknaden, antyder att det inte finns någon mening med att följaaktieanalyser, varken fundamentala- eller tekniska analyser. Anledningen ärden stora mängd information som finns att hämta om bolagen. LÄS MER

 3. 3. Överavkastande Aktierekommendationer : En utopi eller en hållbar investeringsstrategi?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Per Entin; Gustav Röcklinger; [2011]
  Nyckelord :Stock Recommendations; Abnormal Returns; Corporate Finance; Efficient Markethypothesis; Random Walk; Behavioral Finance; Aktierekommendationer; Överavkastning; Finansiell Ekonomi; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Behavioral Finance;

  Sammanfattning : Background: The value of stock recommendations have been debated for a century andthe debate has escalated since Alfred Cowles (1933) published his research in “Can StockMarket Forecasters Forecast”? As of late, savings in stocks has increased and the householdsare managing their savings more actively. The consequence of the increased interestin stocks has resulted in a growing market for stock recommendations. LÄS MER