Sökning: "Bübins unge"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bübins unge.

 1. 1. Ett helt vidöppet tillstånd : Gurlesk existentialism i Mare Kandres Bübins unge och Aliide, Aliide

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hanna Tillberg; [2022]
  Nyckelord :Mare Kandre; Heidegger; ångest; existentialism; gurlesk; kropp; flickskap; skev; grotesk; burlesk; självet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker kombinationen av gurlesk estetik och existentialistisk ångesttematik i Mare Kandres Bübins unge (1987) och Aliide, Aliide (1991). Syftet är att nå en djupare förståelse för det jag här kallar för det mörka flickskapet, en benämning på den existentiella smärta som Kandres flickkaraktärer ständigt tycks erfara och som utgör ett av de mest återkommande och uppmärksammade inslagen i romanerna – men även i författarskapet i stort. LÄS MER

 2. 2. Vilt växande Fula Flickor. Om kvinnoblivande hos Mare Kandre - an analys av "Bübins unge" och "Aliide, Aliide"

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Gelin; [2015-06-23]
  Nyckelord :Mare Kandre; Bübins unge; Aliide; Aliide; girlhood; Julia Kristeva; psychoanalysis; abjection; semiotic and symbolic language;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to examine from a psychoanalytic point of view how Mare Kandre narrate the complex process when girl becomes woman. Earlier theoretical work concerning Mare Kandre is sparse and limited to narrow cut-outs of her authorship. LÄS MER

 3. 3. Det utskrivna barnet : En studie av relationen till barnet som konstruktion i Mare Kandres tidiga författarskap (1984-1991)

  Magister-uppsats, Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Ylva Gripfelt; [2012]
  Nyckelord :Mare Kandre; In A Different Country; The Annunciation; Bübin s Kid; The Burning Tree; Aliide; Aliide; The Child; childhood; discourse analysis; cultural construction; social construction; life development; gender; Judith Butler; name-calling; hate speech; interpellation; subject; Mare Kandre; I ett annat land; Bebådelsen; Bübins unge; Det brinnande trädet; Aliide; Aliide; Barnet; barndom; diskursanalys; kulturell konstruktion; social konstruktion; utveckling; livsfaser; genus; Judith Butler; namn; öknamn; hatiskt tal; interpellation; subjekt; subjektivering;

  Sammanfattning : This MA thesis analyzes how the protagonists and the narrative structure relates to “the Child” as a linguistic/cultural construction in Mare Kandre’s early authorship (1984-1991). A thematic of children portraits defines this period of Kandre’s writing, which consits of the following works: In a Different Country (1984), The Annunciation (1986), Bübin’s Kid (1987), The Burning Tree (1988) and Aliide, Aliide (1991). LÄS MER

 4. 4. Allt som kommer emellan mig och skrivandet dödar jag : Melankoli i språket i Mare Kandres Bubins unge

  Magister-uppsats, Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Sofia Tolis; [2006]
  Nyckelord :Mare Kandre; Bübins unge; Julia Kristeva; Pouvoirs de l´horreur; Soleil noir;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the melancholic, poetic language in Bübins unge (Bübin´s brat) by Mare Kandre (1962 – 2005). In my opinion the novel, which is about a teenage ritual, also gives an imaginary arena for archaic and unmentionable experiences of the libido. LÄS MER