Sökning: "B estetik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden B estetik.

 1. 1. INTERSEKTIONELL ANALYS OM ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION, KÖN OCH HUDFÄRG : Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik och berättande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Hardarson; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; colorism; normer; stereotyper; känslouttryck;

  Sammanfattning : Colorism är ett strukturellt problem relaterat till vithetsnormen där negativa attributappliceras till icke-vita etniska drag. Även kroppsspråk är kopplat till normer, då könsnormerexisterar. LÄS MER

 2. 2. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 3. 3. te devuelvo tu imagen : En uppsats om Juan Castillos konstnärskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hanna Whitecoco Liliefeldt; [2019]
  Nyckelord :kulturell tillhörighet; konstnärsroll; identitet.;

  Sammanfattning : Jag kommer i min uppsats göra en kartläggning över Juan Castillos konstnärskap, genom utvalda samlingar av konst både inom- och utom-institutionellt, i Sverige samt utanför Sverige. Av resultatet kommer jag förhoppningsvis se eventuella mönster hos Castillo. LÄS MER

 4. 4. Arbete med estetik tillsammans med barn i övergången mellan förskola och förskoleklass. : - En intervjustudie om några lärares uppfattningar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Carin Lorentz; [2017]
  Nyckelord :Lärare; estetik; estetiska lärprocesser; övergångar; förskola och förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare ser på estetikens betydelse för barnen i övergången mellan förskola och förskoleklass. För att få svar på syftet skapades tre frågeställningar: Hur tänker lärarna kring estetik i sitt arbete med barnen? Hur ser lärarna på sitt arbete med barnen i övergången mellan förskola och förskoleklass? Vad anser lärarna är angeläget med att använda estetik i övergången mellan förskola och förskoleklass? Utifrån frågeställningarna formulerades  sju öppna intervjufrågor (se intervjuguide, bilaga B). LÄS MER

 5. 5. Överföring av kunskap : från spel till verklighet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Fredrik Lundgren; Alexander Gesse; [2015]
  Nyckelord :Transfer of Learning; Överförande av lärande; MDA; ANT; Speldesign; Pedagogik; Datorspel;

  Sammanfattning : Denna undersökning behandlar spel i kontext till lärande och matematik. Genom att gestalta ett spel undersökte vi, författare hur olika designval kunde påverka lärande. Målet var att spelare skulle lära sig genom situationsbaserat lärande och där genom få möjlighet att överföra sin kunskap till sitt vardagsliv. LÄS MER