Sökning: "B rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden B rapport.

 1. 1. B-ASIC - Better ASIC Toolbox : En verktygslåda som förenklar design och optimering av ASIC

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Angus Lothian; Ivar Härnqvist; Adam Jakobsson; Arvid Westerlund; Felix Goding; Jacob Wahlman; Kevin Scott; Rasmus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :B-ASIC; ASIC; ASIC verktygslåda; Python ASIC; Python-bibliotek; programvaruteknik; mjukvaruutveckling; programvaruutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete skriven av åtta studenter som läste kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under vårterminen 2020. Projektets syfte var att utveckla en verktygslåda i Python och C++ för att konstruera signalbehandlade kretsar. LÄS MER

 2. 2. Effektiviteten av en trimningsåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oscar Nilsson Stjärnfeldt; [2020]
  Nyckelord :Blekinge kustbana; A-tåg; B-tåg; C-tåg; Godståg; Trimningsåtgärd; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport görs det en trimningsåtgärd för att se ifall små åtgärder kan göra så tåg kan få en högre hastighet som minskar restiden. Blekinge kustbana är en järnvägssträckning som ligger i sydöstra Sverige och den är 13 mil lång. Linjen går från Kristianstad i Skåne till Karlskrona i Blekinge. LÄS MER

 3. 3. INVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performance

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oskar Ekström; Joel Ruthberg; Erik Van Der Maarel; [2019-08-07]
  Nyckelord :Driving Simulation; Driver Assessment; Swedish Driver Test; Social Facilitation; Social Impairment; Mere Presence; Evaluation Apprehension;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedömaförarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på vägär det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av densociala närvaron av en examinator. LÄS MER

 4. 4. Tillverkning av polymerer från skogsindustriellt bioslam : Temperaturens inverkan på PHA-ackumulering i skogsindustriellt bioslam från Gruvöns bruk i Värmland, Sverige.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknikKarlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Philip Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plast i naturliga miljöer är ett stort problem i dagens läge då materialet oftast inte är 100 %biologiskt nedbrytbart. Plasten bryts ner till bitar i mikrostorlek, dvs. under 5 mm. Mikroplasten ackumuleras i landmassor likväl som i vattendrag och hav. LÄS MER

 5. 5. Att möta Gud genom psykedeliska substanser : En innehållsanalytisk rapport av psykedeliska substansers effekt på människors livsåskådning och upplevelser av gudsmöten ur ett religionsvetenskapligt perspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykedelisk; livsåskådning; mysticism; shamanism; animism; ayahuascha; DMT; psilocybin; LSD;

  Sammanfattning : Ändamålet med föreliggande rapport har varit att undersöka åtta personliga skildringar för att ta reda på hur deras livsåskådning ser ut efter att ha brukat psykedeliska substanser, samt undersöka huruvida något möte med Gud eller någon annan ”högre makt”, förekom under rusningstiden. För att besvara ändamålet har rapporten brutits ner till två frågeställningar, där den första hanterar vad som händer med livsåskådningen och det andra gudsmötet. LÄS MER