Sökning: "B tree"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden B tree.

 1. 1. Att tänka för att tala om rörelse på franska : en kontrastiv studie i hur svenska franskstudenter uttrycker spatial rörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Martin Olsson; [2020]
  Nyckelord :rörelsetypologi; rörelsesituation; V-språk; S-språk; manner salience; conflation pattern; franska; tvåspråkighet; psykolingvistik; spårkinlärning; motion typology; motion event; V-language; S-language; French; bilinguism; psycholinguistics; language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is well known within typological linguistics that the expression of motion is language-specific. In Swedish the manner of a motion is typically expressed in a verb while the path of motion is expressed in a satellite connected to the verb (S- languages), whereas, in French, typically the path of motion is expressed in the verb and the manner is omitted. LÄS MER

 2. 2. Finns det lämpliga habitat för den vitryggiga hackspetten i Luleå kommun?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anna Vyöni; [2020]
  Nyckelord :Vitryggig hackspett; lämpligt habitat; optimalområde; Luleå; åtgärder;

  Sammanfattning : På grund av ett ökande modernt skogsbruk där tall och gran har ett högre ekonomiskt värde än lövträd har lövskogarna minskat drastiskt och därmed också den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos). I den här uppsatsen har jag valt att undersöka den vitryggiga hackspettens möjlighet till häckning i Luleå kommun, närmare bestämt om de två områdena som inventerats för uppsatsen utgör lämpligt habitat för arten att häcka i samt vilka åtgärder som bör utföras ifall resultatet förklarar områdena olämpliga. LÄS MER

 3. 3. Effects of ash dieback and Dutch elm disease on forest structure in Dalby Söderskog 2012-2020

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Janis Ruks; [2020]
  Nyckelord :Sweden; Ophiostoma spp.; Hymenoscyphus fraxineus; Phytophthora spp.; forest succession; forest structure;

  Sammanfattning : Dalby Söderskog is a national park situated in southern Sweden. The forest is dominated by European ash (Fraxinus excelsior L.), wych elm (Ulmus glabra Huds.), pedunculate oak (Quercus robur L. LÄS MER

 4. 4. Reindeer induced changes in vegetation composition and plant traits on a tundra-forest border

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Femke Pijcke; [2019]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; plant functional traits; nutrient allocation; grazing; reindeer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Reindeer (Rangifer tarandus) are the most common large herbivores in the arctic. With a habitat spreading over the entire circumpolar region, they can have a substantial effect on plant species composition and ecosystem processes and functions. LÄS MER

 5. 5. Automated generation of waypoints : for pathfinding in a static environment

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Olsson; Magnus Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :Pathfinding; Waypoint generation; Terrain generation; User perception;

  Sammanfattning : Video game characters must almost always be able to travel from point A to point B and this task can be solved in various ways. There exist grid maps, waypoints, mesh navigation and hierarchical techniques to solve this problem. On randomly generated terrain we make use of automatically generated waypoints to solve pathfinding queries. LÄS MER