Sökning: "B uppsats svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden B uppsats svenska.

 1. 1. Vad är ens demokrati? Hur Sveriges etablerade politiker definierar begreppet demokrati i sitt försvar av den.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Inas Hamdan; Linnea Månsson; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : När man försvarar demokratin så definierar man även, medvetet eller omedvetet, demokratin. Vare sig det är frågan om folket, folksuveräniteten, rättigheter eller demokratins utmaningar, så har olika personer olika definitioner. I denna B-uppsatsen har vi därför tittat på fem etablerade politikers försvar av demokrati. LÄS MER

 2. 2. Punctuation in Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Madsen; [2022]
  Nyckelord :Punctuation; Skiljetecken;

  Sammanfattning : Punctuation enhances the understanding and correct reading of written text by the use of spacing and conventional signs. When learning a language, the usage of correct punctuation is vital. This is especially important when learning a second language since punctuation rules vary between languages. LÄS MER

 3. 3. Olika vägar till lyckade marknadsavdelningar : En kvalitativ studie av SHL-klubbarna VäxjöLakers, Rögle BK och Örebro HK

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Ekelund; David Andersson; [2021]
  Nyckelord :Partnerskap; relationer; företagsintäkter; marknadsavdelning; professionalisering; kommersialisering; varumärke; elitidrott;

  Sammanfattning : Företagsintäkter och långvariga relationer är idag en viktig del för elitföreningar inom svensk ishockey. Svenska ishockeyföreningar ligger i framkant med hur det kommersiella arbetet hanteras och dess vikt av att ständigt stärka och utveckla sina varumärke. LÄS MER

 4. 4. Barn- och ungdomslitteratur utan gränser : En fältstudie om synen på crossover och åldersöverskridande läsning bland svenska förlag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Sandelin; [2021]
  Nyckelord :Crossover; allålderslitteratur; åldersöverskridande läsning; litteratursociologi; bokförlag; den litterära processen; bokstudier; den svenska bokmarknaden; barn- och ungdomslitteratur; böcker för unga vuxna; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka de svenska förlagens syn på åldersöverskridande barn- och ungdomsböcker och i synnerhet crossover, samt att redogöra för hur begreppet crossover används bland förläggare, redaktörer, litterära chefer och andra branschpersoner. I syftet ingår vidare att spåra förändringar i utgivningen, samt att granska synen på böcker som riktar sig till både unga och vuxna utifrån att titta på hur de intervjuade resonerar kring målgrupper, kategorier, identifikation med karaktärer, böcker med dubbla tilltal och slutligen presentera en rad böcker som enligt de intervjuade kan anses vara crossover idag. LÄS MER

 5. 5. LO-förbunden i ett nytt politiskt landskap : En kvalitativ studie om LO-förbundens förhållningssätt till medlemmarnas ökade stöd för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Landsorganisationen; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; förbunden; utbildning; värderingar; fackföreningsrörelsen; arbetarklassen; högerpopulistiska partier; högerextrema partier;

  Sammanfattning : Allt sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 har det politiska klimatet tillika det politiska landskapet i Sverige kraftigt påverkats och förändrats. Sverigedemokraterna betraktas av vissa som ett rasistiskt och högerpopulistiskt parti, som lyckats förankrat sig hos arbetarklassen. LÄS MER