Sökning: "B- socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden B- socialt arbete.

 1. 1. Skapandet av motståndskraftiga samhällen : En fallstudie om hur Jönköpings kommun arbetar för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ahmed Abiib; [2019]
  Nyckelord :Våldsbejakande extremism; radikalisering; förebyggande arbete; preventionsåtgärder; Jönköpings kommun; lokala aktörer; samordning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa hur samverkande lokala aktörer skildrar arbetet med att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering på lokal nivå. I ett försök att besvara studiens syfte har studien utgått från frågeställningarna vilka faktorer identifierarde lokala aktörerna som viktiga i arbetet för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping, samt vilka dilemman beskriver de lokala aktörerna i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping? För att besvara studiens syfte utfördes en fallstudie riktad mot Jönköpings kommun, där tolv semi-strukturerade intervjuer genomfördes med samverkande lokala aktörer. LÄS MER

 2. 2. The Link between different kinds of Knowledge about Mental Illness and their Stigma

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Henrik Ho; Jacqueline Jaconelli; [2019]
  Nyckelord :association; attitude; knowledge; mental illness; stigma; associationer; attityd; kunskap; psykisk ohälsa; stigma.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if people's knowledge about mental illness is related to their stigma against mental illness. We examined four types of knowledge a) knowledge treatment, b) knowledge of non-traditional diagnoses, c) knowledge of traditional , diagnoses, and d) personal knowledge of people with mental illness (called associations). LÄS MER

 3. 3. “Man går i någon slags ingenmansland” Upplevelser av sexuell smärta ur partners perspektiv

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Juliane B. Fardal; Emma Grennert; [2018]
  Nyckelord :sexual pain; partner; experience; thematic analysis; communication; sexuell smärta; partner; upplevelse; tematisk analys; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

 5. 5. Adjustment of Somali women in relation to societal systems in the Swedish society : A qualitative case study of five Somali women’s experiences

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Maria Båld; Maryama Mahammed; [2017]
  Nyckelord :Adjustment; Somali women; Sweden; Societal Systems; Social Ecological Theory;

  Sammanfattning : The aims of this study are; (a) to explore how Somali women experience their adjustment in the Swedish society in connection to societal systems, and (b) to investigate these women’s perspective of how to make the adjustment process more effective in respect to their needs. The adjustment of the participants has been investigated through a social ecological theoretical framework. LÄS MER