Sökning: "B2B företag social media"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden B2B företag social media.

 1. 1. Apples iOS 14.5 uppdatering - Hur påverkades B2C-företagens digitala marknadsföring? : En kvalitativ studie om dataregleringars effekter på digital marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Babak Naghibi; Malin Rosenqvist; [2022]
  Nyckelord :Digital marketing; data regulation; online behavioral advertising OBA ; personalized ads.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur regleringar av insamling av kunddata påverkar B2C-företagens digitala marknadsföring, vilka konsekvenser som uppstår, samt hur denna förändring hanterats.  Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Dags att lägga ner marknadsavdelningen? : En studie om hur marknadsförare kan mäta varumärkeskännedom.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Tilda Bexell; [2022]
  Nyckelord :Varumärkeskännedom; Linkedin; B2B-företag; B2C-företag; marknadsföringsstrategier; mätvärde; effektivitet. Brand awareness; LinkedIn; B2B companies; B2C companies; marketing strategies; marketing metrics; effectivity.;

  Sammanfattning : Although a metric for marketing is of great importance to B2B SMEs, there is no clear metric to start from on LinkedIn. The purpose of this study is to investigate how brand awareness can be measured on the social media platform LinkedIn. LÄS MER

 3. 3. Integrerad marknadskommunikation: Vad är det? : En kvalitativ studie om hur företag använder integrerad marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oscar Hjorth; Berfin Gulec; [2022]
  Nyckelord :Integrerad marknadskommunikation; strategisk positionering; promotionmix; marknadsmix; IMC social media; social media marketing;

  Sammanfattning : Title: Integrated marketing communication Level: C-essay at Linnaeus University for a bachelor's degree in business administration Authors: Berfin Gulec & Oscar Hjorth Language: Swedish Number of pages: 82 Supervisor: Michaela Sandell Examiner: Eric Rosell Date: SP Research question: How is integrated marketing communication (IMC) used in the companies studied? Aim: The aim of our research is to see how companies use integrated marketing communication today to then create an understanding of the IMC model. Theories: The theory consists of the IMC model which has nine different parts. LÄS MER

 4. 4. Järn- och stålindustrins marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om digital marknadsföring för B2B-företag inom järn- och stålindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Högblad; [2021]
  Nyckelord :B2B; marketing; digital marketing; social media; sustainability; iron- and steel industry;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för relevansen av digital marknadsföring på sociala medier för B2B-företag inom järn- och stålindustrin och öka kunskapen om betydelsen av hållbarhet i marknadsföringssyfte på sociala medier för dessa företag. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats där empiriinsamlingen består av data insamlat från 11 semistrukturella intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att synas eller inte synas på sociala medier : En kvalitativ studie om hur sociala medier kan användas som marknadsföringskanal inom B2B

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Grünberger; Lovisa Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Fintech; social media; B2B; relationship marketing; customer engagement; Fintech; sociala medier; B2B; relationsmarknadsföring; kundengagemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har gett upphov till flertalet sociala medieplattformar för individer samt företag att kommunicera på, vilket kan ifrågasätta den traditionella marknadsföringen. Fintechbranschen är ett exempel på en bransch som tagit tillvara på de möjligheter som kommit med digitaliseringen. LÄS MER