Sökning: "B2B relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden B2B relationships.

 1. 1. Digitalization of business-to-business relations. An analysis of the state, and future, of international business-to-business relations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Truong; Henrik Bing; [2020-02-13]
  Nyckelord :internationalization; digitalization; relationships; digital technologies; B2B;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Value of Personal Communication VS Performance in Supplier Relationships in a Digital Era : A Multiple Case Study Explaining the Online Organizational Buying Behaviour in Sweden & UK when Purchasing Display Material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sara Flyckt; Hanna Holmgren; Amanda Werner; [2019]
  Nyckelord :Online organizational buying behavior; display materials; digitalization; culture; buying process; buyer-selller relationship;

  Sammanfattning : Problem: The increasing online operations of the B2B market has led to companies being able to operate all over the world, making them exposed to various markets with different preferences of supplier relationships. For that reason, it is important for companies to consider aspects such as digitalization, culture and buyer-seller relationships when conducting business with foreign companies. LÄS MER

 3. 3. Consideration of National Culture in B2B Supply Chains : What national cultural factors are considered in supply chain management by companies in practice and what are their relations?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Romy Brand; [2019]
  Nyckelord :national culture; culture; B2B; business-to-business; marketing; industrial marketing; SCM; SC; supply chain management; supply chain;

  Sammanfattning : Anderson, et al. (1994) have outlined the importance of bilateral relationships in business-to-business (B2B) marketing environments and thus the understanding of the business network context within which they are embedded. LÄS MER

 4. 4. En studie om kundupplevelsen av Software-as-a-Service

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nojen Rezgar Salam; Emil Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Customer experience; Relationshipmarketing; B2B relationships; Kundupplevelse; Relationsmarknadsföring; B2B relationer; Kundresa; Kundnöjdhet; Tjänstekvalitet; Software-as-a-Service;

  Sammanfattning : Bakgrund Mjukvaruindustrin har vuxit och fortsätter växa i en hög takt och allt fler tjänster erbjuds som molnbaserade prenumerationer, Software-as-a-Service (SaaS). Forskning menar att produkterna som erbjuds mer eller mindre innehåller samma funktionalitet så leverantörer måste lägga fokus på kundupplevelsen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. LÄS MER

 5. 5. How Marketing Managers Work with Social Media and Measure its Effectiveness : A multiple-case study focusing on the B2B context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Lindholm; Swic Carl-Fredrik; Alm Olivia; [2019]
  Nyckelord :Social media; Measurements; Effectiveness; Business-to-Business;

  Sammanfattning : In the past few years, a topic that has caught much attention by academia is the rather new concept of ‘social media’. Today, it is expected by business-to-business organizations to involve social media in their marketing activities. LÄS MER