Sökning: "B2B"

Visar resultat 1 - 5 av 493 uppsatser innehållade ordet B2B.

 1. 1. Digitalization of business-to-business relations. An analysis of the state, and future, of international business-to-business relations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Truong; Henrik Bing; [2020-02-13]
  Nyckelord :internationalization; digitalization; relationships; digital technologies; B2B;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Influence of Social Media on Brand Awareness : A Study on Small Businesses

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Naveed Ahmad; eduardo Guerrero; [2020]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Small Businesses; Brand Awareness; Advertisements;

  Sammanfattning : Title: Influence of Social Media on Brand Awareness: A Study on Small Businesses Authors: Eduardo Guerrero, Naveed Ahmad Supervisor: Maria Fregidou-MalamaExaminer: Daniella Fjellström Date: 2020 – January Aim: The aim of this research study is to find the influence of social media marketing in smallbusinesses to create or increase brand awareness. Additionally, this study will analyze the rolethat social media platforms have in the relationship between customers and companies after theyare aware of the brand. LÄS MER

 3. 3. Inköp av företagsbilar - påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Bytyci; Daniel Ostojic; Sasa Veljkovic; [2020]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Bilbranschen; B2B; Digital Marknadsföring; Organisatoriskt Inköp; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inköp av företagsbilar – påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alfred Bytyci, Daniel Ostojic, Sasa Veljkovic Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Inbound Marketing, Bilbranschen, B2B, Digital Marknadsföring, Organisatoriskt Inköp Syfte: Mot bakgrund till att den traditionella marknadsföringens genomslagskraft stagnerar belöper sig studiens syfte till att undersöka vilken inverkan marknadsföringsstrategin Inbound Marketing har på den organisatoriska inköpsprocessen av företagsbilar som högengagemangsprodukter. Metod: Studien är kvalitativ med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Data-drivenness: (big) data and data-driven enterprises - A multiple case study on B2B companies within the telecommunication sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Di Mascio; [2019-07-08]
  Nyckelord :digitalization; big data; big data analytics; data-drivenness; data-driven enterprise; datadriven company; organizational change;

  Sammanfattning : In the digitalization era where increasingly larger amount of data is created every day, companies have a great opportunity at their disposal: data-drivenness. It essentially implies that enterprises can exploit big data through Big Data Analytics (BDA) in order to gather relevant insights for their decisions. LÄS MER

 5. 5. Examination of the Feasibility of the Multichannel Strategy within a B2B Complex Product Context : A case study on ABB Control Systems within Industrial Automation Division

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jia Du; [2019]
  Nyckelord :channel structure; multichannel; channel conflict; channel integration; complex products;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the feasibility of the multichannel strategy in a B2B complex product context through an in-depth case study on ABB control systems. Firstly, the study focused on investigating the channel strategy for the current ABB control systems. The channel structure and sales cycle have been identified. LÄS MER