Sökning: "B2C marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden B2C marketing.

 1. 1. Capturing the Digital Era: Utilizing Digital Technologies to Strengthen Marketing and Communication -A multiple case study of eight Swedish international industrial organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Eklund; Tobias Brandt; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. How can B2B companies improve their customer experience- : By using sensory marketing in a digital context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Caroline Hallgren; Paula Mamusha; [2021]
  Nyckelord :B2B company; sensory marketing; digital marketing; customer experience; brand image and touchpoints;

  Sammanfattning : Sensory marketing is a broad concept that can be used as a marketing tool. The sensory marketing can be used in different ways and in different environments. The most common use for sensory marketing in a B2C environment where the customer can interact with their senses more. LÄS MER

 3. 3. Circulating for Service Sustainability : Examining relationship between sustainability and servitization in both B2B and B2C context of electric vehicles

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hakima Shiralizade; Wen Chen; [2021]
  Nyckelord :Servitization; Sustainability; Electric vehicle battery servitization; Circularity;

  Sammanfattning : Background: Due to the escalated environmental concerns and the requirement of Paris Agreement, restraining the carbon emission is aimed on a global scale. Being a solution, the electrification of vehicles is inevitable whilst the problematization to the batteries continues. LÄS MER

 4. 4. Analysis for the utilization of social media in a Swedish-based SME’s business network : A case study on the service-based startup

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Nitish Shrinivas Kulkarni; Namratha Kumar Vemulkar; [2021]
  Nyckelord :Business-to-Business Marketing; ARA Model; Social Media; Small-and-Medium Enterprises; Collaboration Process; Hybrid Approach.;

  Sammanfattning : Social media (SM) is an innovative strategy used to develop new forms of communication channels and platforms. This has led to a positive transformation in the marketing strategy for both small-and-medium enterprises (SMEs) and large enterprises. LÄS MER

 5. 5. Personaliserade erbjudanden inom marknadsföring : En kvalitativ studie angående konsumenternas upplevda respons av personaliserade erbjudanden från företag med avseende på förtroende, kontroll och transparens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Kaskamo Andersson; [2021]
  Nyckelord :Personalised marketing; personalised offers; privacy; personal information; trust; control; transparency; consumer behaviour; Individanpassad marknadsföring; personaliserade erbjudanden; personlig integritet; personlig information; förtroende; kontroll; transparens; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Nyligen har forskning inom marknadsföring fokuserat på konsumenternas köpbeteende och köpmönster, vilket har haft stor inverkan genom digitaliseringen i samhället och runt om i världen. Allt fler vetenskapliga studier forskar om konsumenternas personliga integritet och hur den kan påverkas av personliga erbjudanden från företag, till exempel genom marknadsföringsmetoden 'Retargeting'. LÄS MER