Sökning: "B2C"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet B2C.

 1. 1. En analys av möjligheten att påverka konsumenters beteende till att acceptera en längre leveranstid, till förmån för mer hållbara transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; Elsa Hall Andreasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :E-handel; leveranstid; konsumentbeteende; motivation; B2C; värderingsstyrd handel; hållbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av den tekniska utvecklingen har e-handeln ökat kraftigt och omsättningen har mångdubblats under det senaste decenniet. Den ökade e-handeln har lett till lägre fyllnadsgrader och mindre effektiva rutter. Detta har i sin tur resulterat i ökade utsläpp och en större miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Capturing the Digital Era: Utilizing Digital Technologies to Strengthen Marketing and Communication -A multiple case study of eight Swedish international industrial organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Eklund; Tobias Brandt; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Greening of Global Value Chains: from a topdown and bottom-up perspective A multiple-case study of how GVC actors are addressing greening of GVCs through reducing CO2 emissions from road transports

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alicia Elovsson Hentschel; Frida Zetterberg; [2021-06-28]
  Nyckelord :Global Value Chains; Greening; Sustainability governance; Environmental upgrading; Road transport; CO2 emission; Fossil-free fuels;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Från leverans av paket till kundlojalitet : En kvantitativ studie om vilka leveransdimensioner som i förhållande till förtroende påverkar kundlojaliteten inom e-handeln.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Malin Hanell; Ugné Wistedt; [2021]
  Nyckelord :Customer loyalty; Delivery dimensions; Trust; Online company; Delivery company; E-commerce; B2C; Kundlojalitet; leveransdimensioner; förtroende; onlineföretag; leveransföretag; e-handel; B2C;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilka leveransdimensioner är det som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag? Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka leveransdimensioner det är som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag utifrån ett konsumentperspektiv. Denna studie ämnar att studera vilka leveransdimensioner som i förhållande till förtroende påverkar kundlojaliteten inom e-handeln. LÄS MER

 5. 5. How can B2B companies improve their customer experience- : By using sensory marketing in a digital context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Caroline Hallgren; Paula Mamusha; [2021]
  Nyckelord :B2B company; sensory marketing; digital marketing; customer experience; brand image and touchpoints;

  Sammanfattning : Sensory marketing is a broad concept that can be used as a marketing tool. The sensory marketing can be used in different ways and in different environments. The most common use for sensory marketing in a B2C environment where the customer can interact with their senses more. LÄS MER