Sökning: "BADA"

Visar resultat 21 - 25 av 351 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 21. Hårdrockstrummor : En analys av olika årtiondens spelstilistiska drag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Linus Fritzson; [2019]
  Nyckelord :hårdrock; trummor;

  Sammanfattning : Denna uppsats riktar fokus mot att ringa in de inlärningsmetoder som kan ha använts för att mynna ut i de speciella spelsätt som anammades av hårdrockstrummisar på 1970- och 1980- talet. Två trummisar har valts ut för att representera de två årtiondena, John Bonham och Vinny Appice. LÄS MER

 2. 22. Arbetsterapeuten i uppdraget som rehabkoordinator

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Stina Haglund; Julia Nygren; [2019]
  Nyckelord :Koordinator; Arbetsterapi; Sjukskrivningsprocessen; Rehabiliteringsprocessen; Klientcentrerat; Stöd; Arbete; Återgång i arbete; Funktion för koordinering;

  Sammanfattning : Att vara sjukskriven har många negativa effekter på den upplevda hälsan. För att stötta patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har ett lagförslag för koordineringsfunktion lagts fram, vars mål är att patienter ska återgå i arbete. LÄS MER

 3. 23. Jämställdhetens paradox : En diskursanalys av hur SD och NMR använder jämställdhet i sin politiska retorik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnea Flybring; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nordiska motståndsrörelsen; jämställdhet; familj; nation;

  Sammanfattning : Denna studie avser undersöka Sverigedemokraternas (SD) och Nordiska motståndsrörelsens (NMR) användning av jämställdhet, utifrån hur de skriver om jämställdhet, nation, kön, feminism, familjepolitik och/eller hbtq-frågor. Studien är komparativ och jämför NMR:s och SD:s sätt att använda jämställdhet i sin politiska retorik. LÄS MER

 4. 24. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 5. 25. Värdeminskning av Goodwill : En komparativ studie mellan regelverken K3 och IFRS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Widercrantz; Josefin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :K3; IFRS; goodwill; avskrivning; nedskrivning; finansiella nyckeltal; signaler och information;

  Sammanfattning : Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv, i redovisningen hos det förvärvande företaget. Detta om köpeskillingen överstiger det förvärvade företagets nettotillgångar. Denna tillgång får redovisas i balansräkningen, enligt både K3 och IFRS. LÄS MER