Sökning: "BADA"

Visar resultat 26 - 30 av 276 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 26. Ferdinand... they should have called you Caliban : En intertextuell karaktärsanalys av huvudpersonerna i John Fowles roman The Collector och William Shakespeares pjäs The Tempest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Holmberg; [2019]
  Nyckelord :John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextuality; Characterization; John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextualitet; Karakterisering;

  Sammanfattning : This essay analyses the two main characters in John Fowles’s novel The Collector and the three characters Miranda, Ferdinand and Caliban in William Shakespeare’s play The Tempest, as well as the intertextual connection between them. The essay is based off the idea of intertextuality, which refers to a connection between texts. LÄS MER

 2. 27. Diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och kost i en läromedelskontext : En litteraturstudie om livsstilssjukdomar och kostråd i fyra läromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Joakim Arkå Nilsson; Henric Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; hjärt- kärlsjukdom; livsstil; läromedel;

  Sammanfattning : Inledning. Dålig kosthållning kan medföra negativa konsekvenser för individens hälsa senare i livet. En individ som har kunskaper om kost är också bättre utrustad att fatta goda beslut. LÄS MER

 3. 28. Changes in Running Technique At Shod and Barefoot Running Condition : - An analysis of Muay Thai Fighters

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Therese Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :running technique; barefoot running; may thai; thai boxing; running analyses; löpteknik; barfotalöpning; muay thai; thaiboxning;

  Sammanfattning : Background: everal studies mean that individuals accustomed to running barefoot and habitually barefoot individuals choose a fore foot or mid foot strike rather than a rear foot strike when running. This is partly to do with the proprioceptive feedback given from the soles of the feet. LÄS MER

 4. 29. Enkomponentsbehandling bestående av sömnrestriktion-sömnkomprimering jämfört med multikomponent KBT för insomni : En benchmark, non-inferiority studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Rilöv; Frida Brunosson; [2019]
  Nyckelord :CBT; insomnia; Sleep Wake Disorder; Internet; ICBT-i; sleep-restriction; sleep-compression; non-inferiority; benchmark; response; remission; Insomnia Severity Index ISI ; KBT; insomni; sömnstörning; internet; IKBT-i; sömnrestriktion; sömnkomprimering; non-inferiority; benchmark; respons; remission; Insomnia Severity Index ISI ;

  Sammanfattning : Insomni är ett vanligt problem och det finns behov av ökad tillgänglighet till kostnadseffektiva behandlingar. Syftet var att undersöka om en enkomponentsbehandling (EK), bestående av sömnrestriktion/sömnkomprimering, var non-inferior till en multikomponent (MK) KBT- behandling vid insomni och om det fanns en skillnad i symtomreduktion. LÄS MER

 5. 30. Hårdrockstrummor : En analys av olika årtiondens spelstilistiska drag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Linus Fritzson; [2019]
  Nyckelord :hårdrock; trummor;

  Sammanfattning : Denna uppsats riktar fokus mot att ringa in de inlärningsmetoder som kan ha använts för att mynna ut i de speciella spelsätt som anammades av hårdrockstrummisar på 1970- och 1980- talet. Två trummisar har valts ut för att representera de två årtiondena, John Bonham och Vinny Appice. LÄS MER