Sökning: "BADA"

Visar resultat 36 - 40 av 355 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 36. Dynamic Stark Shaping of Molecular Fate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sharon Berkowicz; [2019]
  Nyckelord :Dynamic Stark effect; Dynamic Stark Control; Oxygen; Photodissociation; Photochemistry; Laser Spectroscopy; Dynamiska Starkeffekten; Dynamisk Starkkontroll; Syre; Fotodissociation; Fotokemi; Laserspektroskopi;

  Sammanfattning : The dynamic (ac) Stark effect refers to the energy shifting of electronic states induced by an oscillating electric field. Conveniently, the magnitude of the ac Stark shift scales with the square of the electric field amplitude, i.e. with light intensity. LÄS MER

 2. 37. Betyg som kunskapsmått : Jämförelse av resultat på diagnostiska prov och betyg i matematik för att utröna diskriminering i betygssättning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christian Naccache; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Betyg; Skola; Könsskillnader;

  Sammanfattning : I undersökningen används betygen i matematik från gymnasiet, det nationella provet i matematik i årskurs 9, samt det diagnostiska provet som genomförs av samt- liga nya civilingenjörsstudenter vid Linköpings Tekniska Högskola för att bedöma huruvida diskriminering finns inom betygsättningen på grundskole- och gymnasi- enivå. För civilingenjörslinjerna (och två högskoleingenjörslinjer) mellan 2001 och 2018 kontrolleras hur stor del av varje linje (respektive år) som består av kvinnor respektive studenter med utländsk bakgrund. LÄS MER

 3. 38. De legala förutsättningarna för användning av medicinsk cannabis : Förhållandet mellan myndighetsbeslut, lagstiftning och domstolspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Magell; [2019]
  Nyckelord :medicinsk cannabis; cannabis; Bediol; Epidiolex; CBD-olja; CBD; cannabidiol;

  Sammanfattning : The overall purpose of this paper was to critically analyze the legal prerequisites for using medical cannabis in Sweden. The legal method and the legal analysis method have been the basis for the analysis of current law, regarding medical use of cannabis and drug abuse. LÄS MER

 4. 39. Bilden som resurs i skolan. : En undersökning om användandet av bilder i Powerpoint-presentationer i SO-ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB); Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Lina Leander; Emelie Assarsson; [2019]
  Nyckelord :Bildpedagogik; multimodalitet; läromedel; SO-ämnet; undervisning; bilder; skrift.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka på vilka sätt verksamma lärare i samhällsorienterande ämnen använder sig av bilder i Powerpoint-presentationer: hur bilderna framhävs och om de används tillsammans med eller i förhållande till skrift och tal. Vidare granskas skillnader och likheter som uppmärksammats bland deltagande lärarna. LÄS MER

 5. 40. CSR och earnings management - agerar företagsledningen etiskt eller opportunistiskt? : En kvantitativ studie på kontinentaleuropeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marcus Hansson; Desirée Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; earnings management; AEM; REM; IFRS; CSR; earnings management; AEM; REM; IFRS;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är ett högaktuellt och viktigt ämne för företagen och deras intressenter. Då högre CSR- aktiviteter anses vara relaterat till etiskt agerande företagsledningar undersöker studien om företagens ledningar utnyttjar detta i försök att dölja omoraliska aktiviteter i form av earnings management. LÄS MER